Lagstiftning för fångst och jakt

Du som jägare är skyldig att kunna och följa de lagar och regler som gäller vid jakt och fångst av djur, men att vara påläst är inte alltid det lättaste. Svenska jaktfrågor hanteras av flera olika regelverk, som i sin tur påverkas av EU:s och FN:s bestämmelser. Du som vill ha svar på en specifik jaktfråga kan alltså stöta på problem eftersom lagtexten är besvärlig och krånglig att förstå.

För att minimera risken att du bryter mot svensk lag på grund av otydliga jaktregler kan det vara bra att kontakta en expert på lagområdet, exempelvis en advokat. Du kan också kolla igenom våra frågor och svar på den här sidan för att se om vi tar upp just din fråga!

Vad är jaktlagen?

Jaktlagen är det generella regelverket om jakt och hur den får utövas i Sverige. Här regleras till exempel jakträtten. Jaktlagen beslutas av Sveriges Riksdag och består av ett flertal paragrafer.

Vad är jaktförordningen?

Jaktförordningen är den förordning som behandlar jaktregler och bestämmelser. Skillnaden mellan jaktlagen och jaktförordningen är att den senare beslutas av Regeringen och är mer detaljrik än jaktlagen. I jaktförordningen hittar du vad som gäller för skyddsjakt , vapenregler, hur hundar får hanteras vid jakt samt Sveriges alla jakttider.

Vad är jaktkort?

För att få jaga och fånga djur i Sverige måste du ha ett statligt jaktkort. Jaktkortet är ett bevis på att du har betalat viltvårdsavgiften på 300 kronor till Viltvårdsfonden. Jaktkortet ska alltid vara med när du jagar och du måste lösa nytt jaktkort inför varje säsong. Är du under 18 år och har jaktvapenlicens behöver du inte betala någon avgift.

Undrar du även var man köper jaktkort? Jaktkortet köper du smidigast online via jägarregistret. Du kan också betala jaktkortet via bankgiro.

Vad är jaktvapenlicens?

Jaktvapenlicens är beviset för att du har en godkänd jägarexamen och är en förutsättning för att du ska kunna jaga med vapen. Du ansöker om jaktvapenlicens hos polisen, men då måste du som sagt ha en jägarexamen.

För att få jaktexamen måste man klara jägarexamensprovet, ett prov som hålls av jägarorganisationer i Sverige tillsammans med Jägarnas Riksförbund och Svenska Jägareförbundet. Om du vill ta jägarexamen kan du ta kontakt med ett studieförbund där du bor.

Vem bestämmer över jakträtten i Sverige?

Hur jakträtten ser ut bestäms först och främst av Sveriges Riksdag. I Sverige bestäms jakträtten på en viss mark av markägaren. Om ägaren inte jagar så kan hen ge jakträtt åt andra personer, vilket kallas för jaktarrende. Den jägare eller det jaktlag som arrenderar marken har då full jakträtt.

När börjar jaktsäsongen?

Ja, när får man egentligen jaga? Jaktsäsongen börjar i huvudsak under hösten och pågår till vintern. Men exakt när den startar och hur länge den håller på beror på vilket djur som ska jagas och i vilken del av Sverige som jakten ska hållas. Läs mer om alla jakttider här.