Bygg egna fågelfällor

Här kan du läsa om hur du bygger olika typer av fågelfällor, både enkla fällor och lite mer avancerade. Glöm inte att läsa på om de lagar och regler som gäller vid jakt och fångst så att du inte bryter mot svensk lagstiftning när du sätter upp din fågelfälla.

Vill du fånga större vilt har vi även samlat ett gäng ritningar till mårdfällor , samt olika typer av fällor för att fånga rödräv.

Ritningar till samtliga fällor finns att hitta i Naturvårdsverkets lista på godkända fällor.

Kråkbåset

Kråkbåset är en vanlig typ av fågelfälla som används för att fånga kråka, skata och mås. Fällan byggs av bland annat sågat trävirke, gångjärn av läder eller balatarem, ståltrådsnät av galvaniserad tråd eller ståltrådsnät som är plastbehandlat. Konstruktionen består av en ram, en lucka och nät.

Norsk kråkfälla

En norsk kråkfälla är anpassad för att fånga kråka och skata. Det är en större fälla än kråkbåset, så du behöver mer trävirke och ståltrådsnät, som antingen är plastbehandlat eller gjort av galvaniserad tråd. Med materialet tillverkar du ramar, en dörr, nät, stegben och stegpinnar som sätts ihop till en stege.

Skatfälla M/Gotland

Med skatfällan M/Gotland kan du fånga skata och kråka. Det är en stor konstruktion som byggs av trä eller likande material, gångjärn av rostfritt stål, fjäder av rostfritt stål, rundstav och ståltrådsnät. Materialet sätts ihop till en stomme, fångstluckor och giller som bildar den bur du fångar fågeln i.

Skatfälla M/Gävleborg

Skatfällan M/Gävleborg liknar den från Gotland, men ser lite annorlunda ut i konstruktionen. Det är samma typ av material som används, men fångstrummen är inte byggda på riktigt samma sätt. Här utgör också fångstluckan en större del av konstruktionen.

Leufstabrukfällan

Den här fågelfällan är gjord för att fånga kråkor och skator. Leufstabrukfällan konstrueras med ramar och luckor av sågat trävirke, nät av ståltråd och en stege. Luckorna sitter överst på fällan och har den vågräta stegen mellan sig.

Vindrarpsfällan

Med vindrarpsfällan fångar du kråkor och skator med hjälp av en lockfågel. Den består, likt de flesta andra fågelfällor, av en fångstlucka med en fjäder till den och nät. Den här fällan har även ett giller av rundstav.