Bygg egna rävfällor

Vill du fånga rödräv kan dessa fällor vara till hjälp. Följ ritningarna för att bygga din egna rävfälla, men se till att du följer de lagar och regler som gäller för fångst. Rävfällorna måste vara godkända av naturvårdsverket för att du ska få bygga dem. Om du ska fånga mindre vilt hittar du olika modeller av minkfällor här.

Ritningar till rävfällorna finns på naturvårdsverkets hemsida.

Lulesnaran

Med hjälp av lulesnaran kan du fånga rödräv. Det är en fotsnara som bland annat består av rör i PVC-plast, fjäder i rostfritt stål, lekande av stål, ändhatt av polyesterplast eller PVC, gillerkolv, fångstvajer och trampplatta. En fångstögla konstrueras och fotsnaran gillras med släpankare.

Småländsk rävfälla

Med den småländska rävfällan kan både räv och grävling fångas. För att fällan inte ska påverkas av vädret rekommenderas man att sätta upp ett tak över fällan. Fångstrummet består av sidor, golv och fångstlucka av trä, och kompletteras med en fångstlucka och ett rymningsskydd. Räven luras in i fällan med ett bete.

Värmländsk tunnelfälla

Räv och grävling kan fångas i den värmländska tunnelfällan, som består av ett längre fångstrum. Djuret luras in till mitten av fällan med ett bete vars tråd får fångstluckan att släppas ner. Det är främst trävirke som används i konstruktionen av fällan.