Bygg egna minkfällor

Det finns minkfällor som fångar minken levande och de som dödar minken vid fångsten. Här kan du läsa om två så kallade levandefällor. Var noga med att fällorna du bygger själv är godkända av Naturvårdsverket och inte bryter mot någon jakt- och fångstlagstiftning.

Naturvårdsverket har ritningar på hur du bygger östgötafällan och minkhotellet.

Östgötafällan

Den här minkfällan har ett fångstrum av antingen trä, ståltråd eller plåt. Om du väljer ett heltäckande material, som exempelvis trä eller plåt, får inga ljusspringor finnas i anordningen. Golvytan måste vara minst 0,1 kvm. Gilleranordningen består av gillerarmar och utlösningstråd av exempelvis nylon.

Minkhotell

Minkhotellet är en rund fångstanordning av trä, plywood, ståltråd eller plåt. Här får inte heller några ljusspringor förekomma om materialet är heltäckande. Gilleranordningen består av samma material som östgötafällan. Den stora skillnaden är att östgötafällan är rektangulär medan minkhotellet är runt.