Bygg egna mårdfällor

För dig som vill jaga mårdhund eller djur i liknande storlek har vi listat två typer av mårdfällor som du kan bygga. Mårdfällorna måste vara godkända av Naturvårdsverket och följa deras regler för att du ska få sätta upp dem. Hos Svenska Jägareförbundet kan du köpa en mårdfälla om du inte vill bygga en egen.

Ritningen till den här mårdfällan och till Tynset Universal finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Tynset Universal

Med tynset universal-fällan kan du fånga både mårdhund och grävling. Fällans tak, sidor, golv och gavel består av ett punktsvetsat 4-kantsnät. Ramen för fångstluckan är i plåt, vilket även fångstluckan är. Fällan består också av en gilleranordning.

Mårdhund- och grävlingsfälla M/Eklund

Den här fällan har likt Tynset Universal tak, sidor, golv och gavel av punktsvetsat 4-kantsnät. Ramen på den här fällans fångstlucka består dock istället av sågat trävirke. Gilleranordningen har en arm av järntråd och en gillertråd av terrylenlina och en metallring.